วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิธีการจัดเก็บอาหารสุนัขแบบแห้ง อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วิธีการจัดเก็บอาหารสุนัขแบบแห้ง อย่างถูกต้องและปลอดภัย


1. ห้ามทิ้งถุง หรือ บรรจุภัณฑ์ของอาหารสุนัข


ถุง/บรรจุภัณฑ์ บรรจุอาหารสุนัขที่มีคุณภาพ จะต้องออกแบบให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพอาหารและความสดใหม่ ให้ได้นานที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ การเก็บบรรจุภัณฑ์เอาไว้ เป็นการเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ เช่น วันหมดอายุ ลอตสินค้า ซึ่งใช้ในกรณีที่มีการเรียกคืนสินค้า

2. ห้ามเปิดให้อาหารสุนัขสัมผัสกับอากาศ


การปิดผนึกถุงอาหารทุกครั้งหลังจากนำออกมาให้สุนัขทาน จะช่วยป้องกันไม่ให้อาหารสัมผัสกับอากาศ และความชื้นโดยไม่จำเป็น เพราะการเปิดทิ้งไว้นานๆ จะเพิ่มความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เช่น Salmonella spp.

3. ห้ามเก็บอาหารสุนัขไว้ใก้ลแดด


การเก็บอาหารสุนัขไว้ใกล้แดด จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิและความชื้นภายในถุง ซึ่งจะมีผลทำให้อาหารเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. และเชื้ออื่นๆ อีกด้วย

4. ไม่ควรเก็บอาหารสุนัขที่หมดอายุไว้


วันหมดอายุสำหรับอาหารสุนัข (สังเกตได้จาก best buy หรือ use buy date) เป็นการกำหนดช่วงอายุของอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุนัข ไม่ควรเสี่ยงโดยการนำอาหารที่หมดอายุให้สุนัขทาน

5. ไม่ควรนำอาหารเก่ามาผสมกับอาหารใหม่


ส่วนใหญ่เรามักจะเทอาหารสุนัขเก่า ลงไปในอาหารใหม่ เพื่อความสะดวกในการเปิดใช้ แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้อาหารใหม่อาจจะเสื่อมสภาพไปด้วยกัน กับอาหารเก่า


Credit: http://www.petmd.com/dog/centers/nutrition/slideshows/dog-food-storage-mistakes-you-dont-want-to-make

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น