วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เตรียมความพร้อมให้กับสุนัข สำหรับการเดินทาง

เดือนนี้มีวันหยุดยาวหลายวัน ใครวางแผนพาน้องหมาไปเที่ยวแล้วบ้างยกมือขึ้นหน่อยค่า
สำหรับการพาน้องหมาไปเที่ยวพักผ่อน นอกจากเราจะต้องเตรียมหาสถานที่เที่ยวและที่พักที่อนุญาตให้น้องหมาเข้าได้แล้ว สิ่งสำคัญที่ผู้เลี้ยงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนพาน้องหมาไปเที่ยวก็คือ การเตรียมความพร้อมของร่างกาย และการฝึกให้พวกเขาอยู่ภายใต้คำสั่งของเรานั่นเอง เพราะการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแบบกระทันหันจะส่งผลต่อสุขภาพและพฤติกรรมของน้องหมาได้โดยตรง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้น้องหมาจะเป็นวิธีที่ช่วยให้การเดินทางในทริปนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะ
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การฝึกสุนัขให้ฉลาดเป็นกรด

สุนัขที่ไม่ได้รับการฝึกอาจกลายเป็นสุนัขก้าวร้าวและเป็นอันตรายกับเจ้าของได้ เจ้าของควรเริ่มฝึกสุนัขตั้งแต่ยังเล็กๆจะง่ายกว่า โดยฝึกให้คุ้นเคยกับการรับคำสั่ง การเดินโดยใช้สายจูง การเล่นเกม สุนัขที่ได้รับการฝึกตั้งแต่เล็กถ้าพฤติกรรมที่ไม่ดีตอนโตจะแก้ไขได้ง่ายกว่าสุนัขที่ไม่ได้รับการฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งค่ะ