วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

การคำนวณอายุสุนัขเทียบกับอายุมนุษย์


คุณอาจเคยได้ยินมาว่า สุนัขอายุ 1 ปี เท่ากับอายุมนุษย์ 7 ปี แต่ในความเป็นจริงนััน สุนัขมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงต้น ดังนั้นในปีแรกของสุนัข จึงเทียบเท่าอายุ 15 ปีของคน 
นอกจากนี้ ขนาด และสายพันธุ์ ยังมีบทบาทต่ออายุสุนัขด้วย สุนัขขนาดเล็ก มีแนวโน้มอายุยืนยาวกว่าสุนัขขนาดใหญ่ 

หากคุณไม่ทราบวันเกิดของสุนัข ทำให้ยากต่อการทำนายอายุของสุนัข แต่คุณสามารถสังเกตได้จากพัฒนาทางร่างกายต่างๆ ดังนี้
อายุ 8 สัปดาห์          ฟันน้ำนมจะขึ้นทั้งหมด
อายุ 7 เดือน             ฟันแท้จะขึ้นทั้งหมด ฟันจะขาวและสะอาด
อายุ 1-2 ปี                ฟันบางส่วนจะเริ่มเหลือง
อายุ 3-5 ปี                ฟันทั้งหมดจะเริ่มมีการสะสมของหินปูน
อายุ 5-10 ปี              สุขภาพฟันไม่ค่อยดี เริ่มมีอาการของโรคทางทันตกรรมบางอย่าง
อายุ 10-15 ปี            ฟันเริ่มหลุด และมีคราบหินปูนจำนวนมาก

สัตว์แพทย์ ยังสามารถคาดเดาอายุของสุนัขได้จาก การตรวจสอบสภาพร่างกาย เช่น การทดสอบที่กระดูก ข้อต่อต่างๆ กล้ามเนื้อ และอวัยวะภายใน โดยสุนัขแก่ จะมีสัญญาณตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น
          ตาขุ่นมัว
          ขนสีเทา
          ผิวย่น
          ขาแข็ง ไม่ยืดหยุ่น

Credit: http://pets.webmd.com/dogs/how-to-calculate-your-dogs-age