วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

เรื่องที่สุนัขต้องการบอกกับเรา

ถึงแม้ว่า มนุษย์ อย่างเราและน้องหมา จะพูดจากันคนละภาษา แต่สำหรับการสื่อสารระหว่าง “เจ้าของ” กับ “สุนัข” ย่อมมีบางสิ่งบางอย่างสื่อถึงกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราเรียนรู้สิ่งที่น้องหมาต้องการสื่อสารผ่าน พฤติกรรมของเค้านั้นเอง จากบทความนี้เรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งที่สุนัขต้องการสื่อสารได้โดยการสังเกตพฤติกรรมของสุนัข เช่น การดมกลิ่น การทิ้งกลิ่น และการเห่า …

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560