วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

Routine Vaccinations for Puppies and Dogs

การฉีดวัคซีนสำหรับลูกสุนัข และสุนัขโต
วัคซีน คืออะไร
วัคซีนช่วยเตรียมความพร้อมให้กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ วัคซีนประกอบด้วยเอนติเจน (มีลักษณะเหมือนเชื้อโรค แต่ไม่ก่อให้เกิดโรค) เมื่อฉีดวัคซีนเข้าไป จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมา หากสุนัขได้รับเชื้อ ระบบภูมิคุ้มกันก็จะต่อสู้กับเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วย

วัคซีนมีความสำคัญอย่างไรกับสุขภาพของสุนัข
วัคซีนมีความสำคัญกับสุขภาพของสุนัข แต่บางตัวก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันทุกโรค ควรจะปรึกษาสัตว์แพทย์ถึงวัคซีนที่จำเป็นเท่านั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดคือ อายุ ประวัติสุขภาพ สิ่งแวดล้อม อุปนิสัยการใช้ชีวิต หรือ การเดินทาง สัตว์แพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนหลักๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัข

วัคซีนหลัก คืออะไร
ปี 2006 สมาคมโรงพยาบาลสัตว์อเมริกา ได้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของสุนัข โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มวัคซีนหลัก กลุ่มที่ไม่ใช่วัคซีนหลัก และกลุ่มวัคซีนที่ไม่จำเป็น
วัคซีนหลักพิจารณาจากความเสี่ยง ความรุนแรงของเชื้อโรค หรือ การติดต่อไปยังมนุษย์ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ไว้รัสตับอักเสบ โรคหัดสุนัข โรคลำไส้อักเสบ เป็นต้น
ไม่ใช่วัคซีนหลัก จะพิจารณาจากความเสี่ยงของสุนัขที่มีโอกาสสัมผัสกับโรคดังกล่าว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคที่เกิดจากเห็บ และ โรคฉี่หนู
ซึ่งสัตว์แพทย์จะเป็นผู้กำหนดวัคซีนที่เหมาะกับสุนัขของคุณ

วัคซีนสำหรับลูกสุนัข
ลูกสุนัขควรได้รับการฉีดวัคซีนรวม ที่ป้องกันโรค ลำไล้อักเสบ ไข้หัดสุนัข และไวรัสตับอักเสบ และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การฉีดวัคซีนมีการกำหนดทางกฎหมายหรือไม่
 การวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าถือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย แต่ละพื้นที่มีข้อกำหนดแตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่กำหนดให้ฉีดปีละครั้ง แต่บางพื้นที่ระบุให้ฉีดทุกๆ 3 ปี

สุนัขโตควรได้รับวัคซีนบ่อยแค่ไหน
สัตว์แพทย์จะเป็นผู้กำหนดตารางวัคซีนสำหรับสุนัข ซึ่งจะขึ้นกับประเภทของวัคซีน อายุของสุนัข ประวัติสุขภาพ สภาพแวดล้อม และการใช้ชีวิต วัคซีนบางชนิดจะต้องฉีดทุกปี แต่บางชนิดต้องฉีดทุกๆ 3 ปี หรือ มากกว่านั้น

ลูกสุนัขต้องได้รับวัคซีนเมื่อไหร่
ถ้าแม่สุนัขมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ลูกสุนัขจะได้รับภูมิคุ้มกันผ่านทางน้ำนม ลูกสุนัขควรได้รับวัคซีนเมื่ออายุ 6-8 สัปดาห์ ลูกสุนัขควรจะได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 ครั้ง จนครบ 16 สัปดาห์

มีความเสี่ยงใดๆ จากการฉีดวัคซีนหรือไม่
การฉีดวัคซีนจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของสุนัขเพื่อสร้างการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งการกระตุ้นนี้จะไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรง แต่จะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีด หรือ มีอาการแพ้ และอีกผลข้างเคียงที่พบได้น้อยมาก คือ การการพัฒนาของโรคจากวัคซีนที่พึ่งฉีดเข้าไป
สุนัขส่วนใหญ่จะไม่มีอาการรุนแรงจากการฉีดวัคซีน จะมีอาการเพียงเล็กน้อย และแสดงอาการเพียงระยะสั้นๆ
อาการอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดหลังจากการฉีดวัคซีน
เป็นไข้
กระหายน้ำ
หน้าบวม
อาเจียน
ท้องเสีย
อาการปวดบวมแดงตกสะเก็ดหรือผมร่วงรอบบริเวณที่ฉีด
หายใจลำบาก
ชัก
หากคุณสงสัยว่าสุนัขของคุณจะมีปฏิกิริยากับวัคซีนให้โทรหาสัตวแพทย์ของคุณทันที

Credit : http://pets.webmd.com/dogs/guide/routine-vaccinations-puppies-dogs?page=3


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น